תופעת החשמל הסטטי

מחקר ופיתוח ביחידת הבטיחות
למרות שיחידת הבטיחות מטבעה אינה יחידת מחקר, מתעורר לעתים צורך לחקור נושאים ייחודיים. דוגמא לפעילות זו משמש לנו החשמל הסטטי. בעיית החשמל הסטטי, במובן מסוים, דומה לבעיית המחלות הווירליות ברפואה. כאשר הבדיקות המעבדתיות אינן מצביעות על שום ממצא רפואי, קובע הרופא בפסקנות האופיינית לו "זו מחלה וירלית". כאשר התקנים של מוליכים-למחצה נשרפים או כאשר חומר נפץ מתפוצץ ללא כל סיבה ברורה, נהוג ליחס את התופעה לחשמל הסטטי. ביחידת הבטיחות החליטו לפני מספר שנים לנהוג אחרת. הוקמה מעבדה לחקר החשמל הסטטי, נלמדו תכונותיו המוזרות, ופותחו אמצעים לזיהויו. במקביל לפעילות מחקרית זו פותחו אמצעים מגוונים למניעת היווצרותו, ביניהם דרכים לפריקתו המבוקרת.

תופעת החשמל הסטטי
כאשר חומר מבודד מבחינה חשמלית נמצא במגע עם מטענים חשמליים, הוא נטען והפוטנציאל החשמלי שלו עולה: נוצר מתח חשמלי בינו לבין הפוטנציאל החשמלי של האדמה, המגיע לעתים למאות או לאלפי וולטים. פריקה של מתחים כאלה דרך התקנים של מוליכים-למחצה תגרום להריסתם, ופריקתם דרך רכיבים נפיצים תגרום להתפוצצותם או לייזומם. לפיכך תופעת החשמל הסטטי מסוכנת. בציבור מוכר החשמל הסטטי כמכת חשמל באצבע הנוגעת, למשל, בידית של מכונית ביום חמסין או ביום חורף ללא גשם (כאשר הלחות היחסית נמוכה).
יחידת הבטיחות מפעילה ועדות מקצועיות, שחברים בהן מומחים מכלל רפא"ל ומיחידת הבטיחות. אחת הוועדות המקצועיות האלה היא הוועדה לחשמל סטטי.
נושאי הדיונים שלה הם פריקת מטענים אלקטרו-סטטיים במתקנים, במבנים, בהתקנים ובאנשים. הוראותיה מיושמות בבניית המבנים המיוחדים ובשיטות העבודה הנהוגות בהם. העובדים לובשים לבוש מיוחד אנטי סטטי, המאושר ע"י הוועדה בהתאם לתקנים. הביגוד המיוחד ופריטים מיוחדים בלבוש עוברים בדיקות אנטי סטטיות לפני כל עבודה מסוכנת. דוגמא לכך הן הבדיקות המיוחדות שעוברות הנעליים שהעובד נועל. בדיקה זו מתבצעת על העובד לאחר שנעל את נעלי העבודה. ביוזמת יחידת הבטיחות פותח לאחרונה מכשיר בדיקה נייד למטרה זו.
המכשיר שפותח נקרא EDAT-9, וייצור של 20 יחידות נמסר ל"אלגל" - חברת בת של "גלרם". לאחרונה שוכלל המכשיר ללא הכר, גם צורתו החיצונית, וגם המעגלים החשמליים שלו. המכשיר החדש נקרא "אמיץ", הוא ארוז במזוודה ניידת, נוח מאוד להפעלה, קל לנשיאה, בעל מקור אנרגיה עצמי ומאפשר בדיקות בתנאי שדה. בימים אלה משלים "אלצור" ייצור של 42 יחידות "אמיץ".


מתוך 'הפינה הבטוחה של יחידת הבטיחות', ידיעון רפא"ל 20, יולי 1992

אזהרה: החומר המופיע באתר זה רלוונטי לבעל האתר בלבד. בעל האתר אינו אחראי לתוצאות השימוש בו ע"י מי שלא הורשה על ידו בכתב!

 
שותפים עסקיים: ריקוד פלמנקו פלמנקו רפואה סינית דיקור סיני