סילבוסים מקוצרים ל- 5 נושאי הדרכות


 1. בטיחות קרינה מייננת וקרינה לא מייננת
  1. מבוא פיסיקאלי על מהות הקרינה האלקטרומגנטית, והקרינה הגרעינית,
  2. העיקרון המבדיל בין קרינה מייננת לבלתי מייננת,
  3. משמעות החשיפה לקרינה מייננת, לקרינה בלתי מייננת, וגבולות החשיפה,
  4. התגוננות,
  5. חוקים, תקנות, צווים, הוראות בטיחות, אמצעי בטיחות ונהלים,
  6. תרגילים בניתוח אירועים, בזיהוי סיכונים, ובהפקת לקחים.
 2. מבוא לשמירה על איכות הסביבה
  1. מהי "הסביבה", מהי שמירה על איכות הסביבה, ומתי זה הפך לחובה?
  2. האיזון בטבע, האם היה כזה, כיצד הופר, מתי הופר, וע"י מי?
  3. דוגמאות לכישלונות מדעיים שהביאו לאסונות סביבתיים,
  4. אפקט החממה, החור באוזון, הפריאונים, הפליטה מארובות ואגזוזים, סמוג ומחלות,
  5. שינויים גלובליים, השפעת האדם על הסביבה, אמנות בינלאומיות,
  6. פעילות המשרד לאיכות הסביבה, חוקים ותקנות, הטיפול הנכון בפסולת.
 3. תאונות עבודה ומחלות מקצוע (חקירה, מניעה ומתן חוות דעת משפטית)
  1. דיון במטרת ההדרכה, חוקים ותקנות, חלוקת התפקידים, ופקודת המטה הארצי,
  2. נושאי החקירה, יעדי החקירה והאחריות המשפטית,
  3. הביקור במקום ההתרחשות, השחזור,
  4. 5 תיאוריות ומודלים, וההגדרות הנגזרות מהן לתאונה ,
  5. ניתוח ע"פ Case study, הפקת לקחים, וחוות דעת מומחה.
  6. תרגילים ועבודה בקבוצות.
 4. הערכות לשגרה ולחרום
  1. מהי הערכות לשגרה, וכיצד נערכים לחרום, איזה כלים משמשים למניעה?
  2. האם ניתן להבטיח אפס תאונות ואפס אירועי בטיחות?
  3. השקול הכלכלי ומתקנים בעלי פוטנציאל נזקים כבד מאוד,
  4. הסתברות לכשל, איתור סיכונים שיטתי, הערכת סיכונים, תרחישי בטיחות,
  5. טבלת ניתוח גורמי כשל, והפחתת ההסתברות לכשל,
  6. דוגמאות ותרגילים.
 5. בטיחות העבודה עם לייזרים
  1. הקדמה בנושאי חוקים, תקנות והרשאות, כולל מבוא פיסיקאלי,
  2. סיכונים בעבודה עם לייזרים, העין ונקודות התורפה,
  3. ערכי חשיפה מותרים, וחלוקת הלייזרים לקבוצות סיכון,
  4. אמצעי בטיחות, הוראות בטיחות, תרחישים, ניתוח תאונות והפקת לקחים,
  5. החזרה ספקולרית והחזרה דפוזיבית, Optical Density ובחירת משקפי מגן,
  6. סקרי בטיחות, קצין בטיחות לייזרים, תרגילים מגוונים,
הערות
 • העברתי את הנושאים הנזכרים במפעלים ובקורסים "לממונים" במחוז הצפוני.
 • דרך הוראתי מעניינת ולפעמים מרתקת.
 • יש באפשרותי להכין נושאים נוספים להדרכה, אשמח לבדוק כל הצעה.

אזהרה: החומר המופיע באתר זה רלוונטי לבעל האתר בלבד. בעל האתר אינו אחראי לתוצאות השימוש בו ע"י מי שלא הורשה על ידו בכתב!

 
שותפים עסקיים: ריקוד פלמנקו פלמנקו רפואה סינית דיקור סיני