חוקי הבטיחות - האם הם לטרחה?

חוקי הבטיחות - האם הם לטרחה?
שני חוקי הבטיחות היסודיים הם:
פקודת הבטיחות בעבודה ותקנותיה - קובעת את כללי הבטיחות והגיהות במפעלים, וחוק ארגון הפיקוח על העבודה ותקנותיו - מסדיר את הפיקוח על הבטיחות, הגיהות ורווחת העובדים במקומות העבודה. אנסה להציג את היבטי הגישה לחוק באמצעות שאלות ותשובות.

שאלה:
צמתי כל הלילה, ובבוקר התייצבתי במרפאה לבדיקות התקופתיות. אני לחוץ מאוד בזמן, איני עומד במשימות שהוטלו עלי, והממונה מאיים. אני חוזר ושואל את עצמי, למה כל הבדיקות ובזבוז הזמן הכרוך בהן? הרי אני בריא, ספורטאי,ומעולם לא אושפזתי?!

תשובה:
ברפואה התעסוקתית נהוג להשתמש במושג "נזק מצטבר". חשיפת העובד לאורך זמן לגורמים מזיקים, כגון כספית ועופרת גורמים להרעלת הכבד והכליות. חשיפה לאסבסט ולצורן הדו-חמצני-גבישי פוגעת במערכת הנשימה. חשיפה לחומרים כימיים חשודה כמסרטנת, חשיפה לקרינה מייננת ידועה כמסרטנת, וחשיפה ל"רעש מזיק" גורמת לחירשות. תסמינים אלו אינם מופיעים בדרך- כלל בעת החשיפה, אלא לאחר תקופת עבודה ממושכת, ולעיתים - לאחר עשרות שנים. כדי לגלות מוקדם ככל האפשר תסמינים אלו, קבע המחוקק שעל המעביד לערוך בדיקות רפואיות תקופתיות לעובדים בהתאם לסוג החומרים שעמם הם באים במגע (תקנות ארגון הפיקוח על העבודה - ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים).

שאלה:
הבנתי את דאגת החוקים לבריאותי, האין יישום החוקים כרוך בעלות גבוהה מדי? היכן הדאגה לרווחיות המפעל?

תשובה:
דאגת המפעל לבריאותו ולבטיחותו של העובד היא רווחית ביותר לטווח הארוך. הדבר דומה לאיכר הבוחר לדשן את אדמתו לפני הזריעה ביודעו שהרווח שיפיק מעלית ערך היבול יכסה את כל הוצאותיו ויותיר בכיסו נתח הגון. השקעה בבטיחות ובגיהות, הנעשית על פי אמות מידה נכונות, מונעת תאונות ומחלות מקצוע ומביאה רווח כלכלי חשוב למפעל.

שאלה:
נימוקיך משכנעים ביותר. כיצד אשכנע את המנהל שלי, שאיני עומד בלוח הזמנים בגין היעדרותי?

תשובה:
שמחתי שהשתכנעת, שקיום החוקים מביא תועלת לעובדים ולמפעל. באשר למעביד לא הותיר המחוקק מקום לספק והטיל עליו אחריות מוחלטת לבטיחותם ולבריאותם של עובדיו.

שאלה:
מי ערב לכך שלא אורבים לי סיכונים ומפגעים סמויים במקום עבודתי?

תשובה:
על המדוכה ששאלה זו מעלה ישבו "רבני" רפא"ל וקבעו, שיש להסמיך צוות חשיבה שתפקידו לזהות סיכונים נסתרים ולאתר מפגעים סמויים במקומות העבודה ולהמליץ על פתרונות ועל דרכי פעולה למניעת מימושם. הוקם מערך בטיחות שבראשו עומד מהנדס בטיחות ראשי, יחידה של מומחים במקצועות הבטיחות השונים: חשמל וחשמל סטטי, חומרים מסוכנים, מכונות, תעבורה, נפיצים, קרינה, וכתיבת נהלים - היא יחידת הבטיחות. היחידה מפעילה גם את וועדות הבטיחות המקצועיות: לחשמל סטטי, תקינה, חומרים ותהליכים, וועדת הבטיחות. בכל חטיבה - מהנדס בטיחות חטיבתי העומד בראש מערך של קציני בטיחות שטחים ונאמני בטיחות תחומיים ומדורים.


מתוך 'הפינה הבטוחה של יחידת הבטיחות', ידיעון רפא"ל 21, ספטמבר 1992

אזהרה: החומר המופיע באתר זה רלוונטי לבעל האתר בלבד. בעל האתר אינו אחראי לתוצאות השימוש בו ע"י מי שלא הורשה על ידו בכתב!

 
שותפים עסקיים: ריקוד פלמנקו פלמנקו רפואה סינית דיקור סיני