הוראות בטיחות לשולחן ליטוש Al

הוראות בטיחות לשולחן ליטוש Al
 1. הכניסה לחדר הליטוש
  1. רק למי שהוסמך והורשה בתעודה ע"י ההנהלה!
  2. בקיא בסיכוני ליטוש Al, כולל אש ונפיצות!
  3. נועל נעלים אנטיסטאטיות, כל בגדיו כותנה, מוארק לשולחן הליטוש (דרך נגד בטור של (1Mומצויד בהגנה על הנשימה.
 2. יש לדומם טלפונים סלולאריים לפני הכניסה לחדר!
 3. החלפת פילטר
  1. רק ע"י עובד שהודרך והתנסה בנוהל החלפת פילטר!
  2. השימוש בשקיות ניילון אסורה - מותרות רק שקיות נייר!
  3. פסולת פילטרים תיאסף בשקית נייר ותפונה לאתר ייעודי מאושר ע"פ כללי הבטיחות באבקות נפיצות!
 4. אסור להדליק אש, לעשן או לגרום לניצוץ בחדר הליטוש!
 5. אסור להשתמש במים, או בנוזלים המכילים מים בפעולת הליטוש!
 6. אסור להכניס מכשירי חשמל ,כולל רדיו ומאוורר לחדר הליטוש!
 7. אסור להשתמש בכפפות פלסטיק מכל סוג שהוא!
 8. דווח למנהל על כל אירוע, תקלה, או בעיה בעבודה, נהג בקור רוח ובמחשבה!

אזהרה: החומר המופיע באתר זה רלוונטי לבעל האתר בלבד. בעל האתר אינו אחראי לתוצאות השימוש בו ע"י מי שלא הורשה על ידו בכתב!

 
שותפים עסקיים: ריקוד פלמנקו פלמנקו רפואה סינית דיקור סיני