הדרכות בטיחות

הדרכות בטיחות

מורה לבטיחות - מי שמע על מקצוע כזה? זה כמו מורה למוסר או מורה למה שאסור לעשות!
מפתיע? - כן! אבל החוק הישראלי, כפי שהוא מנוסח ב"חוק ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד, 1954", מחייב מקצוע כזה! הוא מחייב לימוד בעזרת מדריכים מקצועיים בבתי ספר שבהם מתקיימות בחינות (עיוניות ומעשיות). זאת כדי לוודא, שהחומר הנלמד הובן כראוי וניתן ליישום בפועל על-ידי הלומד במקום עבודתו.
המורים לבטיחות הם ממוני הבטיחות המקצועיים של יחידת הבטיחות, קציני בטיחות מיחידות רפא"ל, ואנשי מקצוע ייעודיים, מומחים, בתחומי בטיחות בעבודה שונים.
בין קורסי הבטיחות המועברים ברפא"ל אנו מבחינים בין בטיחות כללית לבין בטיחות ייעודית. תוכני הבטיחות הכללית מגובשים ע"י יחידת הבטיחות ועל ידי תחום תפעול הדרכה בחט"ס. עבודתם המשותפת נותנת מענה לדרישות החוק ולנוהלי רפא"ל וחטיבותיה. תוכני הבטיחות הייעודית מגובשים ע"י אנשי הבטיחות בשטחים ובחטיבות.
נושאי הבטיחות הכללית נלמדים באולם ההרצאות של יחידת הבטיחות בקורסים הבאים:
  • בטיחות חנ"מ, הודפים ופירוטכניקה,
  • מובילי חנ"מ ומלווי חנ"מ,
  • סיכוני חשמל סטטי וקרינת אלמ"ג,
  • נהגים מקצועיים,
  • נאמני בטיחות,
  • הסמכת מלגזנים,
  • הובלת חומרים מסוכנים,
  • רענון בבטיחות לייזרים, חשמל סטטי, מלגזנות, הובלת חנ"מ, חשמלאות, והזמנת חומרים כימיים וניפוקם.

המדריכים עוברים השתלמויות תקופתיות להעמקת הידע המקצועי, וסדנאות לשיפור רמת ההוראה וההדרכה.


מתוך 'הפינה הבטוחה של יחידת הבטיחות', ידיעון רפא"ל 27, אוקטובר 1993

אזהרה: החומר המופיע באתר זה רלוונטי לבעל האתר בלבד. בעל האתר אינו אחראי לתוצאות השימוש בו ע"י מי שלא הורשה על ידו בכתב!

 
שותפים עסקיים: ריקוד פלמנקו פלמנקו רפואה סינית דיקור סיני