חומ"ס ברפא"ל

חומ"ס ברפא"ל

החומ"ס של רפא"ל דומה במידה רבה לחמ"ס האיסלמי. הוא פועל בהסתר, אינו נראה, לפעמים חסר ריח ודרושים מכשירים רגישים לזיהויו. הוא מסוכן לבני אדם - ליהודים ולערבים - הוא מסוגל לתקוף באכזריות רבה את איברי הגוף השונים.
מדובר בחומרים מסוכנים.
הגידול המתמיד בשימוש ובהובלה של חומרים אלה, יחד עם הסיכון הרב העלול לנבוע מהם, הביא את המדינות המתועשות והמפותחות בעולם לטפל בנושא במשותף באמצעות המלצות ועדת מומחים של האומות המאוחדות. רוב המדינות המפותחות בעולם קיבלו על עצמן, בחקיקה פנימית, טיפול אחיד בנושא. הטיפול המשותף מתייחס לנושאים הבאים:
 1. הוראות בטיחות לאריזה, ולהובלה, ביבשה, בים, ובאוויר.
 2. הוראות התנהגות באירועי חומרים מסוכנים.
 3. אחידות בסימון.
 4. אחידות במסמכים המלווים את החומ"ס לאורך כל דרכיו מייצורו ועד הפסולת.
 5. סימון הסיכונים שבחומרים ע"י מספרי או"מ - מספר בן 4 ספרות, וע"י תג סיכון.
 6. סיווג החומ"ס ל-9 קבוצות סיכון כדלקמן:
  1. נפיצים.
  2. גזים.
  3. נוזלים מתלקחים כגון דלקים.
  4. מוצקים מתלקחים.
  5. מחמצנים.
  6. רעילים.
  7. רדיואקטיביים.
  8. מאכלים (קורוזיביים).
  9. כל החומרים המסוכנים שאינם נכללים בשמונה הקבוצות הנ"ל.

התארגנות רפא"ל לטיפול בחומ"ס בשגרה:

אופן הטיפול בחומ"ס מעוגן בחוקים, תקנות ובנהלים הפנימיים של רפא"ל. הנהלים מתייחסים לרכש, הובלה, אחסון ועבודה בחומר. לכל תהליך עבודה צמוד נספח בטיחות מוכר לעובדים שיש לחזור ולשנן אותו שוב ושוב.
בכל יחידה העוסקת בחומ"ס משמש אחד העובדים בתפקיד של אחראי חומ"ס יחידתי.
שלושה עובדים של יחידת הבטיחות הם ממוני בטיחות על חומ"ס: אחד עוסק בהיבטי הרעילות, הבריאות ואיכות הסביבה, השני עוסק בהיבטי התפוצצות והדף, והשלישי עוסק בסיכוני אש.
בנוסף לעוסקים בבטיחות החומ"ס ביחידות שמנינו, מחייב הנוהל הרפא"לי קיומו של צוות היגוי בנושאי החומ"ס. שם הצוות "צב"ח" - צוות בקרת חומרים ותהליכים. חבריו ע"פ הנוהל הם: רופאת הרשות, מורשה הרעלים של הרשות, ממונה בטיחות חומרים ותהליכים של יחידת הבטיחות, והאחראים על החומ"ס ביחידות.


מתוך 'הפינה הבטוחה של יחידת הבטיחות', ידיעון רפא"ל 25, יוני 1993

אזהרה: החומר המופיע באתר זה רלוונטי לבעל האתר בלבד. בעל האתר אינו אחראי לתוצאות השימוש בו ע"י מי שלא הורשה על ידו בכתב!

 
שותפים עסקיים: ריקוד פלמנקו פלמנקו רפואה סינית דיקור סיני