הוראות בטיחות לאמבטיות ציפוי

הוראות בטיחות לאמבטיות ציפוי
 • העליה למשטח האמבטיות:
  1. רק למי שהוסמך והורשה בתעודה ע"י ההנהלה!
  2. רק למי שהצטייד בציוד מגן אישי, ומכיר את אמצעי הבטיחות!
  3. רק למי שמכיר את הכימיקלים ובקיא בקבוצות הסיכון!
 • השימוש בכננות - רק למי שהודרך כהלכה, עמד בבדיקת ראייה ייעודית, והורשה בתעודה ע"י המנהל.
 • אסורה עבודת יחיד!
 • אסור לטבול יד, או כל איבר גוף, בחומר האמבטיות, אפילו הוא מוגן באמצעי מגן! - אין האיסור חל בחרום להצלת חיים.
 • במקרה של שפך - מלט את נפשך והזעק את צוות החרום! אם אין בזה סיכון מיותר - אתר את מקור השפך ומנע את המשכו בדרכך החוצה!
 • ריקון תוכנה של אמבטיה ,יעשה ע"פ נוהל בטיחות מאושר ע"י המנהל!
 • אסור להיכנס לאמבטיה אפילו היא ריקה!
 • אסור לשנע כימיקלים נוזליים בכלים פתוחים!
 • גילת תקלה - אל תמהר לתקנה - דווח למנהל והזעק את צוות החרום!
 • וודא ששאיבת האדים בכל אמבטיה תקינה לפני תחילת העבודה!
 • דווח למנהל על כל אירוע, תקלה, או בעיה בעבודה, נהג בקור רוח ובמחשבה!

אזהרה: החומר המופיע באתר זה רלוונטי לבעל האתר בלבד. בעל האתר אינו אחראי לתוצאות השימוש בו ע"י מי שלא הורשה על ידו בכתב!

 
שותפים עסקיים: ריקוד פלמנקו פלמנקו רפואה סינית דיקור סיני