טיפול בשפכי בעלי חיים

חוות דעת של מומחה בטיחות

פרטי מומחה הבטיחות:

שם המומחה: ד"ר שמואל מניב
השכלה:
 • 1993 - הסמכה כממונה על הבטיחות ע"י המוסד לבטיחות ולגיהות.
 • 1971 - הענקת תואר ד"ר לפיסיקה ע"י האוניברסיטה העברית בירושלים.
ניסיון מקצועי:
 • 1971 – 1974 מכון ויצמן למדע המחלקה לאלקטרוניקה – טכנולוגית גלי מיקרו.
 • 1974 – 1978 המחלקה לפיסיקה אוניברסיטת בן גוריון – ראש המעבדה לפיסיקה שימושית.
 • 1978 - 1981 BNR אוטווה קנדה - טכנולוגיות למיקרו - אלקטרוניקה.
 • 1981 – 1983 המרכז הטכנולוגי תדיראן חולון - טכנולוגיות למיקרו-אלקטרוניקה.
 • 1983 – 1992 רפא"ל המ"מ, מחקר, פתוח וייצור גלאי אינפרא אדום.
 • 1992 – 2002 מהנדס בטיחות חטיבה, ממונה על הבטיחות ור' יחידת הבטיחות של רפא"ל (ראשות פיתוח אמצעי לחימה).
 • 2002 - 2007 עצמאי, מומחה לבטיחות, גיהות ואיכות הסביבה - ראה הלוגו.


עו"ד עבוד דכואר (להלן המזמין), פנה אל ד"ר שמואל מניב (להלן מומחה בטיחות), בבקשה לחבר חוות דעת בטיחות בעניין תאונת נפילה של עאסי ויויאן ת.ז. 2039987 (להלן הנפגעת), שהתרחשה בבית הספר הממלכתי (להלן בית-הספר), הנמצא בכפר פסוטה, בתאריך: 06.12.1999.

הצהרת המומחה:

בהתאם לסעיף 20 לפקודת הראיות (נוסח חדש) תשל"א 1971, אני הח"מ מעיד בזה כי בדקתי את הממצאים, בדיקות המעבדה, וההסכם, הקשורים להקמת המתקן לטיפול בשפכי החזיריות. אני נותן בזה את חוות דעתי במקום עדות בבית המשפט ומצהיר בזאת שידועה לי היטב הוראת החוק הפלילי בדבר מתן עדות שקר בבית המשפט. דין חוות דעתי כשהיא חתומה בחתימת ידי כדין עדות בשבועה בבית המשפט.

המתקן לטיפול בשפכי החזיריות:

כללי

 • בעלי החזיריות חתמו על חוזה עם החברה לניהול שרות ובינוי פרויקטים, נ.ש.ף בע"מ, לבניית מתקן לטיפול בשפכי החזיריות, באופן שאפשר יהיה להזרים את הקולחין למערכת הביוב העירונית.
 • בביקור שערכתי ביום שישי 09.02.2007, באתר החזיריות בליווי המזמין, למדתי את מבנה האתר ואת אופן תפקודו
 • סקרתי את חלקי המתקן החדש (הזמני), להפרדת בוצה המוצב על הסוללה שבין הבריכה החמישית לשישית.
 • לאחרונה בצעו בעלי החזיריות פעולה לניקוי הבריכה השישית. הבוצה שהוצאה ממנה פוזרה על משטח רחב ידיים מתחת לברכה לשם ייבוש. אופן השימוש בבוצה יעשה בהתאם לחוק.

תיאור הבריכות

 • שפכי החזיריות משני הדירים נאספים היום אל 6 בריכות עפר במבנה קסקדה שנחפרו ליד החזיריות. כאשר גובה פני השפכים בברכה מסוימת עולה על גדותיה, הם גולשים לברכה הסמוכה לה. הבריכה החמישית משמשת כבריכת חימצון ושיקוע הבוצה. גם ה"קולחין" מהבריכה החמישית עוברים בגלישה אל הבריכה השישית, וממנה הם גולשים לרשות הרבים.
 • מבדיקה וויזואלית לעמידות דופן הבריכה השישית בפני חלחול, שערכתי בנוכחות עו"ד אמיר עראף עולה, שקיים חלחול של שפכים ממנה אל תעלת הניקוז (הבנקט) של הכביש הסמוך, וממנה דרך צינור מעביר מים אל הבנקט השני.

המתקן הזמני

 • המתקן הזמני להפרדת הבוצה בנוי ממשאבה חשמלית מוצבת על מתקן בגובה של 2.5 מ' מעל הסוללה המפרידה בין הבריכה החמישית לשישית, ממכונה חשמלית להפרדת הבוצה מהקולחין, וממערכת צינורות: צינור אחד להזרמת שפכים גולמיים אל מתקן ההפרדה, צינור שני להזרמת הבוצה שהופרדה אל רמסה ניידת, וצינור שלישי להזרמת הקולחין שהופרד אל הבריכה השישית, או ישירות אל מערכת הביוב העירוני.
 • כמו כן נחפרה במקום שוחה להצבת רמסה לקליטת הבוצה.

מצב המתקן הזמני בזמן ביקורי באתר

כל החלקים קיימים, פרט לכך שהחשמל לא מחובר, לא כל הצינורות מחוברים, ואין רמסה בשוחה שיעודה לה.

אחריות לתחזוקה ולתפעול של המתקנים: הזמני והקבוע

למרות טענתו של עו"ד אמיר עראף, לא מצאתי במסמכים אישור לכך ש- נ.ש.ף החברה המתקינה תתחזק את מתקני הטיפול בשפכים: הזמני, הקבוע, או את שניהם. בכל מקרה עו"ד אמיר עראף מוכן לקבל על עצמו אחריות על הסדרת התחזוקה של המתקנים.

עמידות בתקנים ובחוקי ההגנה על הסביבה

ספק המתקנים: הזמני והקבוע, נ.ש.ף. בע"מ - ניהול שרות ובינוי פרויקטים, התחייב במסמך מיום 10.12.06 (חתאם 6) - "מתקן לטיפול שפכים מעיליא", בסעיף פירוט שלב ב', שהמתקן המובטח יביא את איכות השפכים לרמה הנדרשת להזרמה לרשות.

מסקנות והמלצות

 • מפגישתי עם עו"ד אמיר עראף המטפל בתיק שפכי החזיריות, ועם בעלי החזיריות, התרשמתי שהם נחושים למלא אחר דרישות החוק בעניין טיהור השפכים, באופן שאפשר יהיה להזרים את הקולחין למערכת הביוב העירונית.
 • קיים הסכם חתום לבניית מתקן קבוע לטיפול בשפכי החזיריות. בעלי החזיריות שלמו את התשלום הראשון ע"פ ההסכם, והחברה הקבלנית הזמינה את הציוד הנדרש לבניית המתקן. יש לוח זמנים סביר לבניית המתקן.
 • בכדי למנוע זרימת שפכי החזיריות לרשות הרבים בפרק הזמן עד לבניית מתקן הטיהור הקבוע, בנו בעלי החזיריות בהנחיית החברה הקבלנית נ.ש.ף, מתקן זמני להפרדת הבוצה מהקולחין.
 • ראש מועצה מקומית מעיליא, מר פתחי עסאף אישר במכתב מיום 09.02.07, למר עראף נסראת ובניו, לחבר את צינור הקולחין של מתקן ההפרדה הזמני, למערכת הביוב של הכפר לתקופה של 5 חודשים, בתנאי שבתקופה זו יבצעו בדיקות כימיות וביולוגיות ובעל העסק יעמוד בתקנות לחוק העזר להזרמת שפכים למערכת הביוב העירונית.
 • בכדי למנוע המשך חלחול השפכים מהבריכה השישית, דרך הקיר הדרומי שלה אל רשות הרבים, מומלץ לחבר את צינור הקולחין מהמתקן הזמני להפרדת הבוצה ישירות אל מערכת הביוב העירונית. באופן זה אפשר לרוקן את הבריכה השישית עד למינימום. אלטרנטיבה היא לכסות את תחתית הבריכה השישית עד לגובה של 150 ס"מ ביריעות פלסטיק מתאימות למניעת חלחול.
 • כאמור נושאי התחזוקה של המתקן הזמני והקבוע לא טופלו, מומלץ לפתור בדחיפות את בעיית התחזוקה של המתקן הזמני באופן שהוא ינוהל ע"י בעל מקצוע אמין ואחראי.
 • על בסיס העובדות המסקנות וההמלצות שלעיל, אני ממליץ לתת לנתבעים בתיק זה, הזדמנות נוספת לטפח את עסקי החזיריה תוך ביצוע הנדרש לשם מילוי אחר דרישות החוק על תקנותיו בנושאי השמירה על איכות הסביבה.

אזהרה: החומר המופיע באתר זה רלוונטי לבעל האתר בלבד. בעל האתר אינו אחראי לתוצאות השימוש בו ע"י מי שלא הורשה על ידו בכתב!

 
שותפים עסקיים: ריקוד פלמנקו פלמנקו רפואה סינית דיקור סיני